Rävstigen 4

Pris

450 000 SEK

Ansvarig mäklare

Fakta

Tomtarea: 1 472 kvm
Adress: Rävstigen 4

Ekonomi

Driftkostnad
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde: 310000 SEK (fastställt avseende år 2012).
Taxeringsvärde mark: 310000 SEK
Typkod: 211, Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Servitut

Planbestämmelser:

Byggnadsplan (1975-11-26) , Ändring av detaljplan (2001-03-26) , Fråga väckt om förordnande (1975-11-26)

Gemensamhetsanläggningar:

Umeå Obbola GA:17, Umeå Obbola GA:3

Läs mer...

Obbola - Avstyckade fritidshustomter i Själafjärden

Nu säljer vi 4 st stora avstyckade fritidshustomter i Själafjärden.

Bilder

Karta

Rävstigen 4
913 42 Obbola Se en större karta på Google Maps